NAJI HAKIM
NAJI HAKIM

SONATE BASQUE pour piano

Title, Duration, Place, Year, Publisher, Dedicated to, Premiere (performer(s), place, date)

SONATE BASQUE piano solo, 12', Chatou, 2016, Schott, to Ana Belén García Pérez, Ana Belén García Pérez, Collégiale Saint-Esprit, Bayonne, 28.07.17

 

EUSKAL SONATA pianoarentzako/SONATA VASCA para piano/BASQUE SONATA for piano

 

Euskal gaietan oinarritutako hiru mugimendutan zatitzen da sonata hau. Oberturak, “Agur Jaunak” ezaguna, melodia indartsu eta ospetsu baten baitan aurkezten du. Nokturnoa, “Haurtxo Ttipia”ren bariazio mantso bezain espresiboa da. Amaierako mugimendua, Feria, “Kinkiri-Kunkuru” abestiari buruzko bariazio multzoa da.

 

Esta sonata se divide en tres movimientos basados en temas vascos. La Obertura, presenta en un potente y solemne marco la melodía Agur Jaunak. El Nocturno, es una variación lenta y expresiva de la melodía Haurtxo Ttipia. El movimiento conclusivo, Feria, es un conjunto de variaciones sobre el tema  Kinkiri-Kunkuru.

 

Cette sonate s’articule en trois mouvements bâtis sur des thèmes basques. L’Obertura, présente dans un cadre puissant et solennel la mélodie de l’Agur Jaunak. Le Nocturno, est une variation lente et expressive sur la mélodie de Haurtxo ttipia. Le mouvement conclusif, Feria, est un ensemble de variations sur le thème de Kinkiri-Kunkuru.

 

This sonata is articulated in three movements built on Basque themes. The Obertura, presents in a powerful and solemn setting the melody of Agur Jaunak. The Nocturno, is a slow and expressive variation on the melody of Haurtxo ttipia. The conclusive movement, Feria, is a set of variations on the melody of Kinkiri-Kunkuru.

 

Naji Hakim

Translation in Basque and Spanish by Ana Belén García Pérez

 

 

 

Naji Hakim : SONATE BASQUE, excerpt from the sketches