NAJI HAKIM
NAJI HAKIM

Concerto for Organ No 4

Title, Duration, Place, Year, Publisher, Dedicated to, Premiere (performer(s), place, date)

CONCERTO No 4 for organ and chamber ensemble (flute, clarinet, bassoon, harp, violin, viola, cello), "Det strømmende og uudslukkelige...", 22', Sakskøbing/Chatou/Bayonne, 2007, Combre, til Sognepræst Hanne Margrethe Tougaard, Storstrøms Kammerensemble; Naji Hakim, organ, Alfried Krupp Saal, Essener Philharmonie, 28.01.08

 

Konzert Nr. 4 für Orgel und Kammerensemble "Det strømmende og uudslukkelige..."

"Det strømmende og uudslukkelige..." (The Streaming And Unextinguishable..) is a concerto for organ and chamber ensemble. The title refers to the Holy Spirit as a streaming and unextinguishable source of eternal Life. The composition follows the structure of the classical concerto in three movements : Strømmende (Streaming) :  Ritmico, Sorrig og glæde (Sorrow and gladness) :  Andante, Uudslukkelig (Unextinguishable) : Allegro con fuoco.

The opening movement, Strømmende, is based on two themes from Hakim’s other works : Det strømmende... canon for two voices (2005), on a text by Pastor Hanne Margrethe Tougaard and Capriccio for violin and organ (2004). The conclusive verse of Pastor Tougaard’s text « Guds Ånd er Liv » (Spirit of God is Life) is the point de départ of the whole concerto. The theme of the Capriccio is an appeal to the ”Beloved”, to the image of God among us. The form combines the principles of variation and sonata, in contrasted textures and moods (energetic, singing, expressive, lively, humoristic).

The second movement, is based on the Danish hymn, Sorrig og glæde, folk melody (ca 1670) on a text by Thomas Kingo (1681). The music figurates here the opposition between life on earth and eternal Life in Heaven. The different variations of this movement (expressive, ornamental, contrapuntal), draw a general ascending evolution, whether tonal or in the tempo.
The concerto gets to its climax in the dancing and joyful conclusive movement, Uudslukkelig. It is conceived as a plurithematic rondo-sonata based on Danish hymns, most of them in honour of the Holy Spirit. These include : Du, som går ud fra den levende Gud; Gud Helligånd, o kom!; Kom Gud Helligånd, kom brat; I al sin glans nu stråler solen; Se, nu stiger solen. The two themes of the opening movement are recalled in the coda. The conjunction of the organ to a chamber ensemble inspires a diversity in the soloistic parts for most of the instruments. 

 

Koncert nr. 4 "Det strømmende og uudslukkelige..."  er en koncert for orgel og kammerensemble. Titlen henviser til Helligånden som det evige livs strømmende og uudslukkelige kilde. Værket følger den klassiske koncerts struktur i tre satser :  “Strømmende”: Ritmico, “Sorrig og glæde”: Andante, “Uudslukkelig”: Allegro con fuoco.

Åbningssatsen, “Strømmende”, bygger på to temaer fra andre værker af  Hakim: “Det strømmende...” - kanon for to stemmer (2005), med tekst af  pastor Hanne Margrethe Tougaard og “Capriccio” for violin og orgel (2004). Sidste vers af pastor Tougaard’s text “Guds Ånd er Liv” er udgangspunkt for hele koncerten. Temaet fra “Capriccio” er en kalden på “den elskede”, på Guds billede iblandt os. Formen kombinerer variationssatsens og sonatens principper i kontrastrige teksturer og stemninger (energisk, syngende, udtryksfuldt, livfuldt, humoristisk). 

Anden sats, baseret på “Sorrig og glæde” (dansk folkemelodi ca. 1670 med tekst af Thomas Kingo), er en musikalsk  fremstilling af modsætningen mellem livet på jorden og det evige liv i Himlen. De forskellige variationer i denne sats(udtryksmæssige, ornamentale, kontrapunktiske) danner tilsammen en generelt opadstigende udvikling, både med hensyn til tonalitet og tempo. 

Koncerten når sit  klimaks i den afsluttende sats “Uudslukkelig”. Den er tænkt som en  flertematisk rondo-sonate, baseret på danske salmer, de fleste af dem om Helligånden. Man hører: ”Du, som går ud fra den levende Gud”, “Gud Helligånd, o kom!”, “Kom Gud Helligånd, kom brat”, “I al sin glans nu stråler solen”, og “Se, nu stiger solen”. De to temaer fra første sats vender tilbage i kodaen. Sammenstillingen orgel og kammerensemble giver, modsat en koncert med orkester, mulighed for en høj grad af solistisk spil i de fleste instrumenter. 

 

Naji Hakim : Concerto pour orgue n° 4, page 18, extrait du manuscrit autographe