NAJI HAKIM
NAJI HAKIM

All My Founts Shall Be With You

Title, Duration, Place, Year, Publisher, Dedicated to, Premiere (performer(s), place, date)

ALL MY FOUNTS SHALL BE WITH YOU, Alle mine kilder skal være hos dig, 14', Chatou, 2007, Schott, à Pascale Mélis, Pascale Mélis, Cathédrale Saint Etienne d'Auxerre, 08.07.12

 

All My Founts Shall Be With You

Variations on a Danish Hymn

Alle mine kilder skal være hos dig

for organ

Singers and dancers alike say : All my fountains are in you. Psalm 87,7

Dansende synger de : Alle mine kilder er i dig. Salme 87, 7

 

Preface

 

”All My Founts Shall Be With You” is a Danish hymn by Nikolaj Frederik Severin Grundtvig (1783-1872), one of the most outstanding Danish theologians. He has left his stamp on Danish culture with his wide-ranging works, as priest, hymn writer, author, statesman, historian, Nordic philologist and educator. Grundtvig wrote about 1500 hymns. About one third of the hymns in The Danish Hymn Book (2002) are written or re-created by him.

 

The hymn ”All My Founts Shall Be With You” refers to God´s channel to us through baptism.

”All My Founts Shall Be With You” is God’s living word to his people forever : to Israel, to Jesus, to the church, to the baptized and the communicants. 

”All My Founts Shall Be With You” is God’s promise that life streaming from him wells forth over us for all time. The fount of life flows over us in baptism and bestows on us the Holy Spirit, the forgiveness of sins and life eternal. That eternal life begins in baptism and is a foretaste of a new heaven and a new earth at the end of time. 

Pastor Hanne Margrethe Tougaard

 

Naji Hakim’s piece ”All My Founts Shall Be With You” is based on Thomas Laub’s melody for Grundtvig’s hymn  Alle mine kilder skal være hos dig and consists of 10 symphonic variations : 

1. Ouverture - Animé : Initial variation evoking the unfailing sources and the unquenchable gush of the Spirit.  The same type of figuration is found  in the other variations in perpetuum mobile,  in scales or arpeggios.

2. Hymne : The melody is presented in an expressive harmonic texture on the foundations stops. 

3. Résolu : Perpetuum mobile envelops or enhances the cantus. 

4. Nocturne : Impressionistic and mysterious variation. Here the melody is veiled in ornamental lines -  the Très majesteux recalls the first section of the hymn with an ascending ornamental line from the bass to the extreme treble, to represent  the passing of the spirit into Eternal Life. 

5. Gracieux – Expressif – Aimable – Dansant - Expressif – Aimable – Expressif - Gracieux Central variation, theatrical and naive, playing on the alternation of moods. 

6. Avec feu : A perpetuum mobile recalls the third variation.

7. Nocturne : Expressive ornamentation of the melody in the rhythmic style of a sicilienne.

8. Rythmé : Exuberant and vivacious.

9.  Modéré : Descending scales symbolize the abundance of the gifts of the Spirit. 

10. Héroïque – Résolu – Un peu plus vif – Très vif : Final variation articulated in four increasingly rapid sections and recalling the melody of the psalm in exaltation.  

Naji Hakim

 

Forord

 

”Alle mine kilder skal være os dig” er en salme af Nikolaj Frederik Severin Grundtvig (1783-1872), som er en af de betydeligste danske teologer. Han har sat sit stærke præg på dansk kultur ved sit vidt favnende virke – han var præst, salmedigter, forfatter, politiker, historiker, nordisk filolog og pædagog. Grundtvig digtede omkring 1500 salmer og ca. en tredjedel af salmerne i Den Danske Salmebog (2002) er digtet eller gendigtet af ham.

 

Salmen ”Alle mine kilder skal være os dig”  handler om Guds vej til os gennem dåben.

”Alle mine kilder skal være os dig” er Guds levende ord til sit folk gennem alle tider: til Israel, til Jesus, til kirken, til de døbte og dem, der modtager nadveren.

”Alle mine kilder skal være os dig” er Guds løfte om at det liv, der strømmer fra ham, hele tiden tilflyder os. I dåben flyder livskilden over os og skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv. Det evige liv begynder med dåben og er samtidig en forsmag på den nye himmel og jord ved tidernes ende. 

Sognepræst Hanne Margrethe Tougaard

 

Naji Hakim’s værk ”All My Founts Shall Be With You” er komponeret over Thomas Laub’s melodi til Grundtvig’s salme  Alle mine kilder skal være hos dig og består af 10 symfoniske variationer : 

1.    Ouverture - Animé : Indledende variation, som fremmaner Åndens uudtømmelige kilder og uudslukkelige strømme.  Den samme type figuration genfindes i  de øvrige perpetuum mobile-variationer som skalaer eller brudte akkorder.

2. Hymne : melodien præsenteres  med grundstemmerne i en udtryksfuld harmonisk iklædning. 

3. Résolu : Perpetuum mobile , som omgiver cantus firmus og sætter den i relief. 

4. Nocturne : Impressionistisk og mystisk variation. Her er melodien skjult i de ornamentale linjer -  Très majesteux giver mindelser om  første del af salmen med en opadstigende ornamenteret linje fra bassen til den højeste diskant, og repræsenterer på denne måde åndens indgang til Det Evige Liv.

5. Gracieux – Expressif – Aimable – Dansant - Expressif – Aimable – Expressif – Gracieux : Den centrale variation, som ukunstlet gennemspiller vekslende sindsstemninger som i et teater.

6. Avec feu : En perpetuum mobile, som minder om tredje variation.

7. Nocturne : Udtryksfuld udsmykning af melodien i sicilienne-rytme.

8. Rythmé : Overstrømmende og livlig.

9.  Modéré : En overflod af Åndens gaver symboliseres af nedadgående skalaer. 

10. Héroïque – Résolu – Un peu plus vif – Très vif : Den afsluttende variation, struktureret  i fire stadigt hurtigere dele, bringer salmemelodien med jublende begejstring.

Naji Hakim

Oversættelse : Flemming Chr. Hansen

 

 

Naji Hakim : All my founts shall be with you, page 1, excerpt from the autograph manuscript

Naji Hakim : All my founts shall be with you, excerpt from the sketches