NAJI HAKIM
NAJI HAKIM

Jonquilles/Påskeliljer/ Daffodils/Narzissen

Title, Duration, Place, Year, Publisher, Dedicated to, Premiere (performer(s), place, date)

JONQUILLES Trois Préludes Pascals, Daffodils Three Easter Preludes, Påskeliljer Tre påskepræludier, Narzissen Drei Oster-Präludien, 5', Bayonne, 2010, Schott, Naji Hakim (St Vitus, Visbek, 11.06.10

Jonquilles Trois Préludes Pascals - Daffodils Three Easter Preludes - Påskeliljer Tre påskepræludier - Narzissen
Drei Oster-Präludien


Så lær mig da, Herre, at dig til behag
jeg bruger det pund, mig blev givet,
at fylde med hæderligt virke min dag,
at hjælpe og værne om den, som er svag,
at elske, thi deri er livet.
Og giv mig til sidst
et navn, Herre Krist,
som er i din livsbog indskrevet!

C.R. Sundell 1934, K.L. Aastrup 1945
Den Danske Salmebog nr. 728 vers 4

"Jonquilles" est une suite de trois préludes sur des psaumes danois pour Pâques.
Le prélude méditatif, Moderato, est bâti sur "Jesus lever, graven brast" (Jésus est vivant, la tombe est brisée) texte de Johann Nordahl Brun (1786) chanté sur la mélodie 
allemande bien connue : "Liebster Jesu, wir sind hier" (Bien-aimé Jésus, nous sommes ici) de Johann Rudolp Ahle (1664).
Le mouvement central, Allegro vivace, est une très joyeuse toccata sur le psaume "Min Jesus, lad mit hjerte få" (Mon Jésus, que mon coeur reçoive...) texte de Biørn 
Christian Lund (1764) et N.F.S. Grundtvig (1846). Carl Nielsen a composé la mélodie pour ce psaume en 1914. Il la développera en 1922 sous forme de thème et 
variations, dans le troisième mouvement de son "Quintette à vents" op. 43.
Le Maestoso solennel, conclut ce triptyque pascal sur "Se, nu stiger solen" (Voyez, maintenant le soleil se lève), texte de Jakob Knudsen (1891) et mélodie de Oluf Ring 
(environ 1915). Le caractère de cette mélodie souligne les mots clés du psaume : "solopgang" (soleil levant) et "opstandelse" (résurrection).

"Daffodils" consists of three preludes on Danish hymns for Easter. 
The meditative opening, Moderato, is based on "Jesus lever, graven brast" (Jesus is alive, the tomb is broken), text by Johann Nordahl Brun (1786) sung on the well 
known German melody : "Liebster Jesu, wir sind hier" (Beloved Jesus, we are here) by Johann Rudolp Ahle (1664).
The middle movement, Allegro vivace, is a very joyful toccata on the hymn "Min Jesus, lad mit hjerte få" (My Jesus, let my heart receive... ), text by Biørn Christian Lund 
(1764) and N.F.S. Grundtvig (1846). Carl Nielsen composed the melody for this hymn in 1914. This melody inspired the variations of the third movement of his 
¨"Windquintet" op. 43 in 1922.
The solemn Maestoso, concludes this Easter triptych on "Se, nu stiger solen" (See, now the sun rises), text by Jakob Knudsen (1891) and melody by Oluf Ring (around 
1915). The character of this melody puts in relief the keywords of the hymn : "solopgang" (sunrise) and "opstandelse" (resurrection).

"Påskeliljer" består af tre præludier over tre danske påskesalmer. 

Den indledende Moderato er en meditativ sats over "Jesus lever, graven brast" med tekst af Johan Nordahl Brun (1786) til en velkendt, tysk melodi: "Liebster Jesu, wir 
sind hier" af Johann Rudolp Ahle (1664).
Den midterste sats, Allegro vivace, er en livlig toccata over "Min Jesus, lad mit hjerte få" med tekst af Biørn Christian Lund (1764) og N.F.S. Grundtvig (1846). Melodien er 
komponeret til salmen af Carl Nielsen i 1914. Denne melodi brugte han som tema til en række variationer i 3. sats af "Blæserkvintet" op. 43 (1922).
"Påskeliljer" afsluttes med den højtidelige Maestoso over "Se, nu stiger solen" med tekst af Jakob Knudsen (1891) og melodi af Oluf Ring (ca. 1915). Melodiens karakter 
rammer salmens kerneord: solopgang og opstandelse.

Naji Hakim : Jonquilles/Påskeliljer/Daffodils/Narzissen, page 5, excerpt from the autograph manuscript