NAJI HAKIM
NAJI HAKIM

Zortziko

Title, Duration, Place, Year, Publisher, Dedicated to, Premiere (performer(s), place, date)

ZORTZIKO (1. of the TROIS DANSES BASQUES), 5', Chatou, 2014, Schott, à ma fille Katia-Sofía, Naji Hakim, Catedral del Buen Pastor, San Sebastián, España, scheduled 10.08.16.

 

This is the original version of Naji Hakim's Zortziko, first of the Trois Danses Basques for orchestra

 

ZORTZIKO

Danza vasca en homenaje a Pablo Sorozábal

 

A ma fille Katia-Sofía

 

The Zortziko (= “of eight”) is a very popular Basque dance in a subtle bar with unequal beats. Pablo Sorozábal is a composer from San Sebastian who died in 1988. he is famous for his zarzuelas (opérettes). Naji Hakim quotes allusively one of his songs (Maite). The piece is shaped as follows :

-          majestic introduction (inspired by the incipit of Maite)

-          ornamented recitativo

-          toccata in perpetuum mobile of semiquavers above an ostinato in double pedal articulating the rhythmical periods of the characteristic 8 beats of the zortziko.

-          recall of the introduction preceding a lightning conclusion including in particular percussive chords alternating on three keyboards.

 

El  Zortziko (= “de ocho”) es una danza vasca muy popular en un sútil compás de tiempos desiguales. Pablo Sorozábal es un compositor de San Sebastian que murió en 1988. Es famoso por sus zarzuelas. Naji Hakim cita alusivamente una de sus melodías (Maite). La pieza se estructura del modo siguiente :

-          introducción majestuosa (inspirada por el incipit de Maite)

-          recitativo ornamentado

-          toccata en movimiento perpetuo de semicorcheas sobre un ostinato en doble pedal que marca los períodos rítmicos de ocho del zortziko.

-          recuerdo de la introducción antes de una deslumbrante conclusión en la que se destacan acordes percusivos alternados en los tres teclados.

 

Le Zortziko (= “en huit”) est une danse basque très populaire dans une mesure subtile à temps inégaux. Pablo Sorozábal est un compositeur de San Sebastian qui est mort en 1988. Il est célèbre pour seszarzuelas (opérettes). Naji Hakim cite allusivement une de ses chansons (Maite). La pièce s’articule comme suit :

-          introduction majestueuse (inspirée de l’incipit de Maite).

-          récitatif orné

-          toccata en perpetuum mobile de double-croches sur un ostinato en double pédale du rythme à 8 temps du zortziko

-          rappel de l’introduction avant une conclusion fulgurante avec en particulier des  accords percussifs alternés sur trois claviers.

 

Zortzikoa, denbora desberdinetako konpas berezidun, euskal dantza oso ezaguna da. Pablo Sorozabal 1988ean hil zen Donostiar konpositorea da. Bere zarzuelagatik egin zen famatua. Naji Hakimek bere abesti bati buruzko aipamena egiten du (Maite). Pieza honela egituratzen da :

-       sarrera handientsua  (Maite-ren hasieran oinarritua)

-       apaindutako errezitatiboa

-      ostinatozko semikortxeen mugimendu jarraituko toccata, zortzikoaren aldi erritmikoak pedal bikoitzaz  markatuak.

-       sarreraren oroigarria amaiera liluragarriaren aurretik, non hiru teklatuak txandakatuz akorde perkutsiboak gailentzen diren. 

 

Marie-Bernadette Dufourcet

Translation in Basque by Jaione Lizarazu

 

Naji Hakim : Zortziko, page 1, excerpt from the autograph manuscript